Bozkır SYDV Daimi Personel Alıyor, Son Başvuru 26 Haziran


T.C. BOZKIR KAYMAKAMLIĞI 
BOZKIR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI 
(BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI) SINAV BAŞVURUSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1) ,

a)iktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İle Siyasal Bilgiler Fakültelerinin; Kamu Yönetimi, Maliye, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Hizmetler İle Uluslararası İlişkiler Bölümü,
b)Eğitim Fakültelerinin; Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Bölümü,
c)Fen Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji, Sosyoloji Bölümü.

2- İlan tarihi esas olmak üzere en az 6 aydır Bozkır İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve bunu İlçe Nüfus Müdürlüğünden belgelendirmek.

3- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıilan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan (2018- 2019) KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak(Sağlık Kurulu Raporu sınavda başarılı olan aday için geçerli),

5- Adli sicil kaydı bulunmamak.

6-Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını, donanımlarını ve ekipmanlarını, kurulum programlarını iyi düzeyde kullanabilmek ve bilgisayar sertifikasına sahip olmak. Adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (Word, Excel ve Powerpoint programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama) değerlendirilecektir.

7- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

8- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

9- Görevin özelliğine göre eğitim, cinsiyet(erkek), yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

10- Mülakata katılacak adayların, vakfin bürodaki iş ve işlemlerini yürütebilme donanımına sahip olmanın yanında, kendilerini doğru ifade edebilmeleri, hal, hareket ve kişilik özelliklerinin mesleğe yazma ve üretme yeteneğine sahip olmaları ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

11- Bozkır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi başkanlığınca 6 ay içerisinde performansı yeterli görülmeyen ve taahhütlerini yerine getirmediği anlaşılan personelin sözleşmesi feshedilecektir.

12- Müracaatlar şahsen yapılacaktır.


13- Başvuru yapan büro görevlisi adayı genel ve özel tüm  şartları kabul eder.


14- Vakıf komisyonu genel ve özel kriterleri yerine getiren en uygun adayı seçme yetkisine sahiptir.

15- Sınav Komisyonunun mülakat sonucunda, Vakıf iş ve işlemlerine uygun nitelikte kişilerin bulunmaması durumunda sınavı iptal ctme hakkı saklıdır.

Ayrıntı için www.bozkir.gov.tr adresinden bilgi alınabilir. aluğu, strese dayanıklılıkları, proje

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1. Üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
2. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.
3. KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi
4. Adli Sicil Belgesi
5. Diploma Fotokopisi
6. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi (Fakültelerde alınan bilgisayar dersi (transkript) belgelendirildiği takdirde sertifika yerine geçmektedir.)
7. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
8. Başvuru sahiplerinin askerlikle ilişiği olmadığına dair belge


BAŞVURU SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların, Vakıf Başkanlığında yer alan İş Talep ve Bilgi Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 26.06.2020 saat 17.00'a kadar Bozkır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi Başkanlığı Hükümet Konağı Kat:2 adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

2- Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Başvuruları kabul edilen adaylar için 29.06.2020 Pazartesi Saat: 10:00 'da uygulamalı bilgisayar kullanımı ve Mülakat sınavı yapılacaktır. 

MÜRAACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Müracaat Yeri: Bozkır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi Hükümet Konağı Kat:2 Bozkır / KONYA 

BOZKIR SYD Vakfi : (332) 426 19 99 

www.bozkir.gov.tr

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar