KOP Proje Havuzu Sistemini Tanıtıldı


KOP, Konya'dan Yenilikçi Projeler İstiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, 2020 yılı Mali Destek Programları kapsamında hayata geçirdiği 'KOP Proje Havuzu' tanıtım toplantısı Konya'da gerçekleştirildi.

İdarenin Büyük Selçuklu Konferans salonunda düzenlenen toplantıya KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri ve KOP İdaresi Proje Uzmanları katıldı.

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'tan oluşan KOP Bölgesinde 2020 yılı içerisinde Mali Destek imkânı sunulacak olan KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi (KOP Okuyor) ve KOP Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) kapsamında ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde hazırlanan, yenilikçilik esaslarına dayanan, katma değeri artırıcı, sosyal etkisi olan ve bölge ihtiyaçlarını gözeten projelerin desteklenmesi için 'KOP Proje Havuzu'nda hayata geçirildiğini ifade eden KOP Başkanı İhsan Bostancı, bölgenin gelişen ve değişen ekonomik yapısı göz ününde bulundurulduğunda her ne kadar tarım, sulama ve hayvancılık projeleri ön plana çıksa da İdare  olarak sosyal sektörlerde de beşeri sermayeye dokunan katma değeri yüksek faaliyetleri de büyük önem verdiklerini belirtti.

8 yılda 1.357 Projeye 1.2 Milyar TL Kaynak

2013-2019 yılları arasında başta sulama olmak üzere kırsal kalkınma, tarımsal eğitim ve yayım, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik toplam bin 357 projeye 1 milyar 200 milyon TL tutarında kaynak aktarıldığını söyleyen Başkan Bostancı, "Son dönemlerde insan odaklı, beşeri sermayemizi geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarımızın projelerini mali destek programları kapsamında destekliyoruz. Evet, insanı odağına alan sosyal projeler yürütmek çok farklı bir süreç. Yatırım projelerinde yaptığınız işin bir karşılığı var. Bir gölet, bir bina yapıyorsunuz ve harcadığınız paranın karşılığını belli bir zaman sonra alabiliyorsunuz. Ama insana yapılan yatırımın karşılığını bakarak göremiyorsunuz çünkü ektiğiniz tohumların ne zaman meyve vereceğini ve karşılığının ne kadar büyük olacağını görmek için zamana ihtiyacınız oluyor. Biz bu bölgede, maliyet boyutuna baktığımızda ağırlıklı olarak iktisadi sektörlere yönelik yatırımlar yapıyoruz ama bunun yanı sıra meyvelerinin daha bereketli olacağına inandığımız beşerî yatırımları da önemsiyoruz. Bu kapsamda 2016 yılından bu yana KOP Okuyor ve KOP SOGEP mali destek programlarını yürütüyoruz. Bu programlar sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarına görev sahaları dâhilinde çözüm getirmek istedikleri alanlara biz de katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

İnsan hayatına dokunan, bölgenin beşerî sermayesine dönük yatırım ve desteklemeler içeren KOP Okuyor Projesinin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 100 günlük icraatları arasında tanıtılan 400 projeden biri olmayı başardığını kaydeden Bostancı, "KOP Okuyor kapsamında bölge illerimizde okuma alışkanlığını artırmaya yönelik 2016-2019 yılları arasında hazırlanan 208 projeye toplam 12 milyon TL mali destek verildi. İnşallah bundan sonra da bu desteklerimizi yenilikçi alanlar başta olmak üzere vermeye devam edeceğiz. Sosyal Projeler konusunda önem verdiğimiz diğer bir alan da toplumumuzun dezavantajlı kesimlerine yönelik yürüttüğümüz kısa adı KOP SOGEP olan KOP Sosyal Gelişim Programıdır. Özellikle yoksulluk, göç gibi olgulardan kaynaklanan sorunları gidermek ve dezavantajlı vatandaşlarımızı sosyal hayata aktif şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla KOP SOGEP'i yürütmekteyiz. Programın başladığı 2017 yılından bugüne kadar Bakanlık düzeyin SODES programının uygulanmadığı iller olan Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'de yürütülen KOP SOGEP, 2020 yılından itibaren 8 ili de kapsayarak Aksaray, Niğde ve Yozgat illerinde de yürütülecektir. Bu kapsamda 2017-2019 yılları arasında dezavantajlı gruplara yönelik mesleki gelişim, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor başlıklarındaki 77 proje toplam 16 milyon TL bütçe ile desteklenmiştir" diye konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 Yılı Mali Destek Programına yönelik proje tekliflerini sunabilmeleri için proje.kop.gov.tr adresi üzerinden KOP Proje Havuzu Sistemini oluşturduklarına değinen KOP Başkanı Bostancı konuşmasını şöyle tamamladı; "Bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşları, Bölgenin öncelikleri doğrultusunda, sürdürülebilirlik esasına dayalı, yenilikçi, katma değeri artırıcı, sosyal etkisi olan proje tekliflerini bu sistem üzerinden online olarak bizlere sunacaklardır. Başvurular başlamış olup; bugün sizlere burada tanıtılacak sistem üzerinden 2 Mart 2020 tarihine kadar başvurular alınmaya devam edilecektir"

Nasıl Başvurulacak, Başvuru Şartları Neler?

Mali Destek Programlarına; Valilikler, Büyükşehir ve İl Belediyeleri, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Kamu Üniversiteleri, Tarım ve Orman Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, DSİ-Orman Bölge ve Şube Müdürlükleri, Kamu adına görev yapan Araştırma Kuruluşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, İl ve İlçe Müftülükleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve bağlı okullar ile Valiliklere bağlı tüm İl Müdürlükleri proje sahibi olarak başvurabilecekler. Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odaları gibi Meslek Kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üretici örgütleri ise ortak olarak yer alabilecek. Havuzda toplanacak projeler arasında yapılacak değerlendirmeler sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye uygun bulunan projelere 20 bin TL ile 3 Milyon TL arasında finansman desteği sağlanacak. Programlarla ve başvuru şartları ile ilgili rehberlere http://proje.kop.gov.tr adresinden ulaşılacak olup; proje başvuruları aynı site üzerinden 2 Mart 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar