BASİT USULE TABİ OLMA ŞARTLARI

2020 Yılı Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları:

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının (2020 yılı için 140.000 TL) – veya yıllık satışları tutarının (2020 yılı için 220.000
 TL) – aşmaması

2. Bir numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların (Hizmet işleri) bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının (2020 yılı için 70.000TL) – aşmaması,

3. Bir ve iki  numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması (Hem alın satım hemde hizmet faliyetlerini) halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamınını (2020 yılı için 140.000 TL) –  aşmaması,

4.Büyükşehirde kira bedeli üst sınırı 11.000 TL.

Büyükşehir olmayan illerde üst sınır 7000 TL.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar