Sarıot Gölü Baraj Yapım Çed Raporu Yayınlandı.


İlçemize bağlı Dereköy Mahallesine sait Sarot yaylası sınırlarında yer alan Sarıot Gölü Baraj Yapım Çed Raporu yayınlandı ve Malzeme Ocağı, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Hazır Beton Santrali yapımına başlanacak. 

Çed raporunda yer alan bilgilerden bir kısmı; DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Konya İli, Bozkır İlçesi sınırları içerisinde Sarıot Gölü, Sulaması, Malzeme Ocakları, Kırma Eleme Yıkama Tesisi Projesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Sarıot Gölü projesi; Konya İli, Bozkır İlçesi sınırları içerisinde yer alan 3.619 ha brüt, 3.257,10 ha net tarım arazilerine sulama suyu temini amacıyla, Sarıot polyesi üzerinde planlanmaktadır. Sarıot Gölünün maksimum göl hacmi 15.016.000 m3 olarak planlanmıştır.

Göl projesi kapsamında, inşaat çalışmaları sırasında kullanılacak 5 adet Malzeme Ocağı, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Hazır Beton Santrali yer almaktadır.

Sarıot Gölü Proje Alanı; Konya İlinin yaklaşık 89 km güneyinde, Sarıot Deresi üzerinde projelendirilmiştir. Sarıot Gölü için kullanılacak malzemenin temin edileceği ocaklar da göl alanı çevresinde tercih edilmiştir.

Proje alanına ulaşım; Konya-Bozkır D-350 yolu üzerinden Bozkır İlçesini takiben Çağlayan Köyü yolundan 15,0 km asfalt yol ile Sarıot Gölü sahasına ve aks yerine ulaşım sağlanmaktadır. Sarıot Göleti genel proje alanına en yakın yerleşim birimi; 820 m mesafedeki Sarıot Yaylası ile aks yerine 4,2 km mesafede yer alan Karacahisar Köyü'dür.

Sarıot Gölü Sulaması Proje Alanı; Konya İlinin yaklaşık 89 km güneyinde, Sarıot Deresi üzerinde projelendirilmiştir. Sarıot Gölü barındırdığı düdenler ve sol sahilde bulunan kireç taşları nedeniyle haziran ayından sonra kurumaktadır. Yapımı planlanan Sarıot Gölü aksı ve sol sahilde 3.575 m uzunluğundaki sedde yardımıyla Sarıot Deresi ile yan derelerden kış ve bahar aylarında gelen suyun bir kısmını baraj rezervuar alanında depolamak ve bu göle gelen su potansiyelinin değerlendirilerek Bozkır ilçesi ile bağlı yerleşimlerinin tarım alanının cazibeli olarak sulanması mümkün olabilecektir.


Konya ili Bozkır ilçesi sınırları içerisinde DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Sarıot Gölü, sulaması, malzeme ocakları, kırma eleme yıkama tesisi projesi ile ilgili 16/12/2019 tarihinde IDK toplantısı gerçekleştirilecektir çed raporu ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Sırıstat Haber Merkezi olarak Projenin hayırlı olmasını dilerken öncede her zaman belirttiğimiz gibi kaş yaparken göl havzasının kapanmasıyla Aygırdibinin su akışının yazar görmemesi tek temennimizdir. 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar