MEVKA, 2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMINA YÖNELİK


TEKNİK YARDIM MASASI HİZMETİ VERECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda bölgedeki KOBİ'lere, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına yönelik mali ve teknik destek faaliyetleri yürüten Mevlana Kalkınma Ajansı, kar amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak 2019 Yılı KOBİ'lerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (EYGEP-MDP) kapsamında 30 Milyon TL'lik proje teklif çağrısına çıkmış durumdadır.

Bu kapsamda ajans tarafından, 23.09.2019 — 27.09.2019 & 30.09.2019 — 4.10.2019 tarihleri arasında potansiyel başvuru sahiplerinin olgunlaşmış projeleri ile ilgili soru ve sorunlarını gidermek amacıyla ücretsiz olarak hizmet vermek üzere "Teknik Yardım Masaları" oluşturulmuştur.

Sağlanacak desteğin kapsamı, hazırlanan projelerin niteliğinin kontrolüne ilişkin bir destek olmayıp yalnızca başvuru formu, iş planı ve diğer eklerde anlaşılmayan hususları açıklayıcı ve gerekli belgelerin tamamının yer alıp almadığı ve başvurunun usulüne göre hazırlanıp hazırlanmadığı yönünden destek verici nitelikte olacaktır.

Teknik yardım hizmetinin sunulacağı masalarda "randevu" sistemi ile çalışılacak olup, randevular, Konya ve ilçeleri için Mevlana Kalkınma Ajansı'nın (0332) 236 32 90, Karaman ve ilçeleri için MEVKA Karaman Yatırım Destek Ofisi'nin (0338) 213 00 20 telefonlarından alınabilir.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar