Konya, Makine Sanayiinde Ülkenin Lokomotifi


Konya makine sanayiinde, tarım ve tarıma dayalı makine ve ekipmanların önemi oldukça büyük. Makine imalat sanayii Konya'da istihdam açısından da oldukça önemli bir potansiyele sahip. Konya'da makine sanayii konusunda değerlendirmelerde bulunan KTO Karatay üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Ünsaçar, "Konya, tarımsal makine ve ekipman üretiminde Türkiye lideri, metal işlemede Türkiye pazarının yüzde 45'ine hâkim, araç üstü ekipmanda Türkiye pazarının yüzde 70'ine sahip ve savunma sanayiinde Türkiye'de ilk beştedir." dedi.

Makine sektörünün mamulleri hemen tüm diğer sektörlerin yatırımlarında yer almakta ve bu makinelerin verimliliği ve gelişmiş teknolojisi bu sektörlerin maliyetlerini ve rekabet gücünü de etkilemektedir. Bu bakımdan makine imalat sanayii, ekonomi üzerinde önemli etkileri olan bir sektör olup, günümüzde gelişmiş ülkelerin geliştirilmesine, hatta korunmasına büyük önem verdikleri bir sektördür. Makine sektörüne girdi sağlayan sanayilerin de yeni teknolojileri uygulaması, sektörün rekabet gücünü olumlu etkilemekte, sektörün yenilikçi modeller imal etmesi bakımından itici güç oluşturmaktadır.

Konya Sanayisinin Durumu ve Makine Mühendisliği

"Yaklaşık 45 bin KOBİ ile Türk ekonomisinin en dinamik şehirlerinden biri olan Konya, 9 organize sanayi bölgesi ve 2 teknoloji geliştirme bölgesi ile gelişmiş bir sanayi altyapısına sahiptir" diyen KTO Karatay üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Ünsaçar, "İstihdam oranı yüzde 52,1, işgücüne katılım oranı yüzde 55,5, işsizlik oranı yüzde 6,2 olan Konya sanayii belli tür ürünlere dayalı olmayıp oldukça geniş bir sektörel alanda üretim yapılmakta, diğer bir ifade ile makine sanayiinden kimyaya, tekstilden otomotiv yedek parçaya, elektrik-elektronikten gıdaya, ambalajdan kâğıt sanayiine kadar oldukça değişik üretim alanlarında faaliyet göstermektedir." şeklinde konuştu

Konya, Araç Üstü Ekipmanda Türkiye Pazarının Yüzde 70'ine Sahip

Konya'nın başta savunma sanayii olmak üzere birçok sektörde lider olduğuna değinen Ünsaçar, "Tarımsal makine ve ekipman üretiminde Türkiye lideri, metal işlemede Türkiye pazarının yüzde 45'ine hâkim, araç üstü ekipmanda Türkiye pazarının yüzde 70'ine sahip ve savunma sanayiinde Türkiye'de ilk beştedir. Bu güçlü sanayi yapısı ile Konya'nın ihracatı 38 ilimizin toplamından fazladır. Konya, 2018'de 1,8 milyar dolarlık ihracatla Türkiye 13.'südür. İmalat sanayii ihracat payının toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 93,3'tür." ifadelerini kullandı.

"İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Yüzde 196'dır"

Sadece Konya ve çevre illerin makine sanayii göz önüne alındığında uzun yıllar istihdamda problemler yaşanmayacağını aktaran Ünsaçar, "Konya ithalatta 2018'de 908 milyon dolar ithalat ile Türkiye 18.'sidir. Konya'nın dış ticaret fazlası yaklaşık 877 milyon dolardır. En fazla dış ticaret fazlası veren 6. il konumundadır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 196'dır.Yani güçlü sanayi yapısı ve sanayi ürünlerinin üretimi sayesinde ihracatı, ithalatının yaklaşık iki katıdır. Konya sanayiinin yukarıda özetlenen başarı tablosunda büyük katkıları olan makine mühendisliği, en kadim mesleklerden biri olarak, haklı gururunu ve itibarını daha nice yıllara taşıyacaktır. Sadece Konya sanayii dikkate alınarak bile makine mühendisliği mesleğinin iş bulma ve istihdam açısından gelecek on yıllar boyunca problem yaşamayacağı görülebilir. KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü; sanayiinin içinden gelen öğretim elemanları ile sanayinin ihtiyaçlarını doğru değerlendirerek yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleri sonucu," İş Arayan Değil İşte Aranan" makine mühendisleri yetiştirmektedir.  Eğitim öğretim faaliyetlerinin üçte biri İngilizce olarak yürütülen bölümden mezun olan makine mühendisleri Konya sanayii dışında Türkiye'nin en itibarlı kuruluşlarında ve yurtdışında da kolayca iş bulabilmektedir." dedi.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar