“İslam Ekonomisi ve Finans, Ekonomik Krizlerde Tek Çıkış Noktasıdır”


KTO Karatay Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi'nin kapanış oturumu olan "Reel Sektörü Fonlamada Alternatif Bir Yöntem Olarak İslami Finans" paneline ev sahipliği yaptı. Panelde, emek sermaye ortaklığı olan mudarabaya vurgu yapıldı, dünyada yaşanan finansal krizlerin ana kaynağının aşırı borçlanma olduğu belirtilerek İslami finansın, bu borçlanmanın önüne geçeceği için ekonomide de çıkış noktası olduğu aktarıldı.

KTO Karatay Üniversitesi, İstanbul'da başlayan ve 2 gün süren Uluslararası İslam Ekonomisi Finansı ve Etik Kongresi'nin (ISEFE'19) kapanış oturumu olan "Reel Sektörü Fonlamada Alternatif Bir Yöntem Olarak İslami Finans" konulu panele ev sahipliği yaptı.

Konya Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen panele KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ergun, akademisyenler, iş dünyası ve öğrenciler katıldı.

"İslam Ekonomisinin En Önemli Argümanı Mudarabadır"

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren KTO Karatay Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi Döndüren, İslami finansın toplumda nasıl yaygın hale getirilebileceği konusunda bilgiler aktararak dört halife döneminde kullanılan İslam ekonomisi ve finans uygulamayanlarına ilişkin örnekler verdi. Döndüren, "İslam ekonomisinin en önemli argümanı mudarabadır, emek ve sermaye sisteminin bir arada olduğu bir yapıdır. İslami finans da dünya üzerinde sıkça rastladığımız ekonomik sorunları çözmede faydalı bir sistemdir." diye konuştu.

"Panel, İslami Hassasiyetleri Olan İş Dünyasına Katkılar Sağlayacaktır"

         KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karapınar ise kongrede altmıştan fazla konuda İslam Ekonomisi ve Finans kavramının incelediğini belirterek, "Konya İslam medeniyetinin en önemli şehirlerinden biri olmuştur. Bu önemli programın üniversitemiz ev sahipliğinde yapılması da bizler için ayrı bir önem arz etmektedir. KTO Karatay Üniversitesi de küresel ekonomiye alternatif yöntemler üretme konusunda İslam Ekonomi ve Finans Bölümü ile eğitimlerini sürdürmektedir. İş alemi olarak bu tür çalışmalara ihtiyacımız vardır. İslami hassasiyetleri olan iş dünyasına kongre ve panel son derece faydalı olacak, katkılar sağlayacaktır." dedi.

"Vakıf, Üniversite ve Mudaraba ile Ekonomik Sorunların Üstesinden Gelinebilir"

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğr. Üyesi Neşe Erim moderatörlüğündeki panele geçildi. KTO Karatay Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça, ekonomik sorunlarla baş etmenin üç argümanı olduğunu belirtti. Çizakça, "Vakıf, üniversite ve mudaraba ortaklıklarıyla ekonomik sorunların üstesinden gelinebilir. Bu üç kuruma baktığımızda en iyi batı ülkelerinde uygulandığını görmekteyiz. En başarılı vakıf örnekleri ABD ve İngiltere'dedir. Mudaraba ortalığını ise İslam ülkelerinde değil de Oxford Üniversitesi'nde görmekteyiz. Maalesef İslam dünyasında bu kadar iyi uygulamalar göremiyoruz." şeklinde konuştu.

"Finans Krizlerinin En Büyük ve Tek Nedeni Aşırı Borçlanmadır"

Prof. Dr. Obiyathulla Ismat Bacha (Malezya Uluslararası İslami Finans Eğitim Merkezi) finans sisteminde karşılaşılan sorunlara İslami finansın çözümler sunduğunu belirtti. Bacha, "Finans dünyasından ülkeler çok ciddi krizlerle karşı karşıya geliyor. 2011 yılında gerçekleşen ekonomik krizin etkileri dünyada halen hissediliyor. Gelecek dönemde ekonomik krizde kırılganlık yaşayacak ülkelerin başında ise Çin geliyor. Finans krizlerinin en büyük ve tek nedeni aşırı borçlanmadır. İslami finans bu borçlanmanın önüne geçeceği için ekonomide de çıkış noktasıdır." ifadelerini kullandı.

"Evkaf Sistemi Sosyoekonomik Gelişimin Sağlanması İçin Önemlidir"

Reel sektörün fonlaması konusunda bilgiler veren Dr. Alaa Alaabed (Uluslararası İslami Kredi Derecelendirme Kurumu) ise gelişen ve büyüyen ekonomik yapılarda güçlenme modern alt yapı ile geliştirilmelidir" dedi. Evkaf sisteminin önemine değinen Alaabed, "Evkaf sistemi sosyoekonomik gelişimin sağlanması için önemli bir yapıdır. Şeffaflık İslam'da mali işlerin en önemli aracıdır. Evkafların topluma entegre edilmesi ve yeni vakıfların topluma kazandırılması ekonomik açıdan önem arz etmektedir." diye konuştu.

Dünya çapında pek çok üniversiteden araştırmacılara, yeni fikirleri ve güncel konuları sunma, paylaşma ve tartışma imkânı sağlayan panel soru-cevapların ardından sona erdi. Panelistlere plaketleri Prof. Dr. Hamdi Döndüren tarafından takdim edildi.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar