Bozkır Müftülüğü Kurum içinde 2 Yıl görev yapmış Hizmetli alacak


İlçemiz Müftülüğünde münhal bulunan;  aşağıda unvanı, sınıfı, adedi ve müracaat şartları belirtilen Hizmetli kadrosuna naklen (kurum içi) sözlü ve uygulamalı sınavla personel alınacaktır.

Bozkır İlçe Müftülüğü - Hizmetli Kadrosu- 1 kişi alınacaktır. 


B-SINAVA MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- Hizmetli olarak atanabilmek için;

2- Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre kadrolu çalışıyor olmak.

3-En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

4-Müracaatların sona erdiği tarih itibariyle Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

C-BAŞVURU, SINAV VE ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER HUSUSLAR

Başvuru İşlemleri

1- Başvuru yapmak isteyenlerin İlçemiz Müftülüğüne 11/03/2019 (saat 08:30)- 26/03/2019 (saat 16:30) tarihlerinde istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

2- Belgeleri eksik olan adayların müracaat işlemi yapılmayacaktır.

3- Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan ve posta, e-mail ve faks yoluyla yapılan müracaatlar ile 26/03/2019 (saat: 16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.

Sınav İşlemleri

1-Sınav 27/03/2019 Çarşamba Günü saat 09.00'da İl Müftülüğünde yapılacaktır.

2-Sınavda başarılı olmak için az 70 (yetmiş) puan almak şarttır.

3-Sınav sonuçları, İlimiz Müftülüğü ilan panosunda ilan edilecektir.

Atama İşlemleri

1-Atamalar, sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan yapılacaktır. Sınavda puanların eşit olması halinde, sırasıyla hizmet süresi fazla olana, bu süreninde aynı olması halinde doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

Diğer Hususlar

1-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

D.    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Dilekçe ve T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi),

2-Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi),

3-Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yaptıklarını gösterir hizmet çizelgesi. 11/03/2019

Bozkır İlçe Müftülüğü
Seyit BÖĞET
İlçe Müftüsü

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar