MEVKA’DAN TASARIM, ANALİZ VE SİMÜLASYON MERKEZİ FİZİBİLİTE PROJESİNE DESTEK


İnnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Mevlana Kalkınma Ajansı 2018 yılı Fizibilite Desteği kapsamında ajansa sunduğu "InnoPark Tasarım Analiz ve Simülasyon Merkezi Fizibilite Projesi" destek almaya hak kazandı. Proje sözleşmesi Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Savaş Ülger ile İnnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Başkan Yardımcıları Mustafa Veli Tekelioğlu ve İbrahim Bozkurt Çağlayan tarafından imzalandı.

İmzalanan fizibilite desteği ile bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ar-ge ve inovasyon kapasitelerini artırmalarını, bölgedeki KOBİ'lerin teknoloji kullanım yeteneğini geliştirerek yüksek katma değerli ürünler üretmelerini ve ihraç etmelerini desteklemek amacıyla kurulacak olan InnoPark Tasarım Analiz ve Simülasyon Merkezi'nin yapılabilirliğini (fizibilitesini) değerlendiren bir rapor oluşturulması amaçlanmaktadır. Yine proje kapsamında, İnnoPark Tasarım, Analiz ve Simülasyon Merkezinin yapılabilirliğini değerlendirmek üzere gerekli verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçların bir fizibilite raporu şeklinde sunulması elde edilecek sonuçlar arasında yer almaktadır.

Hayata geçirilecek olan proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MEVKA Genel Sekreter V. Savaş Ülger "Ajansımızın Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenerek Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi olarak hizmete açılan ve 2015 yılında daha etkin hizmet sunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne dönüştürülen merkezin, bölgemiz sanayicilerinin ihtiyaçlarına cevap vermesi ve daha donanımlı hale getirilmesi noktasında kurum olarak destek vermeye devam ediyoruz. Ajansımız tarafından desteklenecek proje ile Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde kurulması planlanan İnnoPark Tasarım, Analiz ve Simülasyon Merkezi'nin yapılabilirliği farklı açılardan ayrıntılı olarak ele alınarak bir raporla ortaya konulması hedeflenmektedir. Yapılan araştırmaların bu merkezin yapılabilirliği yönünde sonuçlanması halinde ise içerisinde endüstriyel tasarım, bilgisayar destekli mühendislik yazılımları ile tasarım, analiz ve simülasyon hizmeti verilmesi, 3D tarayıcı, 3D koordinat ölçüm cihazı ve 3D yazıcılar ile tersine mühendislik hizmetleri sunulması, ölçüm ve kalite kontrol hizmetleri verilmesi, patentle koruma altına alınmış ürünlerin prototipinin üretilerek ticarileşmesine destek sağlanması, prototip üretim imkanları, mühendislik modelleme, analiz ve simülasyonlarını gerçekleştirebilecek, prototip ürünleri üretecek nitelikli personellerin bulundurulması gibi pek çok hizmeti bir arada barındıracak bir merkezin kurulması hedeflenmektedir. Ajans olarak, bu projeyi bölgemiz sanayicilerinin ar-ge ve inovasyon ihtiyacına cevap verebilecek kapasitede olması bakımından son derece önemsiyoruz. Projenin bölgemize kazandırılması noktasında çaba harcayan İnnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetimi'ne teşekkür ediyor, projenin bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar