KOP BÖLGESİ SOSYAL YAPI ANALİZİ PROJESİ ODAK GRUP TOPLANTILARI BAŞLIYOR.

Başkanlığımız tarafından; KOP Bölgesi'nin il bazında mevcut durumunu ortaya koymak, Bölgenin toplumsal ve kültürel yapısını yakından incelemek, yaşlılık, yoksulluk, göç ve kentleşme gibi olgulardan kaynaklanan sosyal sorunlarını saptamak, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara toplumun nasıl tepki verdiğini araştırmak, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayatta yaşadıkları sorunları ortaya koymak amacıyla "KOP Bölgesinde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi" yürütülmektedir.

Bu çerçevede; proje kapsamındaki illerde kurum ve kuruluşların temsilcileri ile odak grup toplantıları düzenlenecek.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar