TOPLULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YENİ HİZMET BİNASINDA


Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Bölge Müdürümüz Birol Çınar'ında katıldığı törenle hizmete alındı.

Yeni hizmet binası açılış programına, Bölge Müdür Yardımcılarımız O. Nuri Akyalçın, H. Koray Bilgi, Hasan Deveci ile Şube Müdürlerimiz ve çalışanlarımız katıldı. Açılışın ardından Bölge Müdürümüz Çınar, hizmet binasını inceledi, personellerle sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Arazi Toplulaştırma Artık DSİ'nin Sorumluluğunda

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 28 Nisan 2018 tarih ve 30405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunla, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan; 'Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme, Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelendirme, Değerlendirme ve Destekleme' hizmetleri Genel Müdürlüğümüze devredilmiştir.

Arazi toplulaştırma; arazilerin miras, yol, yapılaşma gibi çeşitli nedenlerle bozulmasının ve parçalanmasının önlenmesi, parçalanmış arazilerde ise kullanım bütünlüğü ve mülkiyet hakları gözetilerek birden fazla arazi parçasının birleştirilip ekonomik ve daha işlevsel yeni parsellerin elde edilmesidir. Ayrıca, tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte modern tarım işletmeciliği esaslarına ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde düzenlenmesi işlemidir.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar