MEVKA'DA SON BAŞVURU TARİHİ YAKLAŞIYORMEVKA 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARININ SON BAŞVURU TARİHİ YAKLAŞIYOR

2018 Yılı Mali Destek Programları çerçevesinde kar amacı güden işletmelere yönelik "Odak Sektörler" ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak da "Küçük Ölçekli Altyapı" başlıkları altında toplam bütçesi 25 Milyon TL olan iki mali destek programı için teklif çağrısına çıkan Mevlana Kalkınma Ajansı, program kapsamında konuyla ilgili Konya'daki kurum ve kuruluşlardan gelecek proje başvurularını bekliyor.

2018 MEVKA Mali Destek Programı için son başvuru tarihinin yaklaştığını özellikle belirterek program hakkında açıklamalarda bulunan MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş ÜLGER, "2018 Yılı Mali Destek Programlarımızın ilk başlığı olan Odak Sektörler Mali Destek Programı'nda Konya ilimizde savunma sanayi, tıbbi alet ve cihaz üretimi ve raylı sistemler sektörüne yönelik projeler ajansımız tarafından desteklenecektir. Bu kapsamda, savunma sanayinde motorlu taşıtlar, zırhlı araçlar, zırhlı araç motoru, piyade tüfeği ve/veya ilgili parçalarının üretimine yönelik projeler, av tüfekleri imalatından savunma sanayine entegrasyonu sağlayan projeler, drone, füze vb. hava araçları ve/veya ilgili parçalarının üretimine yönelik projeler ile kamuflaj vb. için yüksek teknolojili boya, çelik yelek, paraşüt ya da soğuk iklim için giysi malzemeleri ve balistik cam üretilmesine yönelik projeler destek almaya hak kazanacaktır. Tıbbi alet ve cihaz üretiminde ise, omuz, diz, kalça eklem ve uzuvlara yönelik ilgili ortez ve/veya protezlerinin üretimi, ağız ve çene sağlığı yönetimine yönelik protez, tanı amaçlı görüntülüme aracı, alet, teçhizat, yazılım, cerrahi aletlerin üretimi gibi konular destek kapsamında yer alacaktır. Aynı zamanda raylı sistemlere yönelik olarak,  çekici parçaların, (elektrik jeneratörü, çekiş motorları, boji sistemi, yakıt sistemi, tekerlek seti, fren takımları, süspansiyon, yürüyüş takımı vb.) elektronik sistemlerin, (elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekomünikasyon ve izleme ekipmanları, yazılımları vb.) gövde ve iç donanım parçalarının (ısıtma/soğutma/havalandırma, koltuk döşeme, ışıklandırma, tutamaklar, gövde, pencere, kapı sistemleri vb.) üretimine yönelik projeler de yine desteklenecek konular arasında yer almaktadır. Bunlarla birlikte işletmelerde Ar-Ge laboratuvarlarının kurulmasına, üniversite-sanayi iş birliği düzeyinin geliştirilmesine, endüstri 4.0 entegrasyonu çerçevesinde farklı makinelerin veya üretim hatlarının birlikte çalışmaları için akıllı yazılımların geliştirilmesine, endüstriyel yetkinlik, iş süreçleri, nitelikli istihdam, danışmanlık hizmeti tesisi, güvenlik belgesi, sektörel sertifikasyon, pazarlama ve iş geliştirme ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik projeler yine ajansımız tarafından desteklenecektir" şeklinde konuştu.

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı hakkında da konuşan ÜLGER, "Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak da, 10 Milyon TL bütçeli ve yapım işlerini de içeren ayrı bir programımız da mevcut. Kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, özel idarelerin, odalar ve borsaların, teknoloji geliştirilme bölgelerinin, organize sanayi bölgelerinin, sanayi sitelerinin, kooperatifler ve birliklerin proje sunabileceği Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı'mızda bölgemiz için vazgeçilemez iki önemli konu öne çıkmaktadır. Birincisi turizme yönelik doğal, tarihi ve kültürel varlıklarımızın ihtiyacı olan altyapıların geliştirilmesi, ikincisi ise her geçen gün kalkınmamız için önem arz eden iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesidir. Bu çerçevede, turizme yönelik olarak bölgenin tarihi, doğal ve kültürel alanlarının yöresel kimliğe ve özgün mimari yapısına uygun olarak turizme kazandırılmaları ve tanıtımlarının yapılmasına yönelik altyapı projeleri desteklenecektir. Bölgemizde yer alan Çatalhöyük, Kilistra, Eflatunpınar, İvriz Kaya Anıtı, Değle Ören Yeri, Binbir Kilise, Taşkale gibi önemli arkeolojik merkezlere, İncesu ve Manazan Mağaraları gibi doğal alanlara yönelik üretilecek projeler öncelikli olarak desteklenecektir. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda ise elektronik satış salonu, laboratuvar, ihracatı geliştirme merkezi, sertifikasyon merkezi, ticari pazarlama merkezi kurulması ve buna benzer altyapı projeleri bu destek programımız kapsamında destek almaya hak kazanacaktır. Ajans olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız girişimciliğin desteklenmesi için üniversite-kamu-özel sektör işbirliği ile girişimcilik merkezleri, özel kuluçka merkezleri ile öğrencilerin, öğretmenlerin, tasarımcıların ve mühendislerin bir araya geldiği maker atölyeleri kurulmasına yönelik altyapı projeleri de destek vereceğimiz alanlar arasında yer alacaktır. Hem KOBİ'lere yönelik odak sektörler mali destek programında hem de küçük ölçekli altyapı mali destek programında proje başına 50 Bin TL'den 750 Bin TL'ye kadar destek verilecek olup, bu destekler geri ödemesi olmayan hibeler şeklinde gerçekleşecektir. Ajans olarak, bölgemizin bu desteklerden azami bir şekilde yararlanabilmesi adına mali destek programımızı ilan etmiş olduğumuz günden bugüne kadar bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenleyerek, bölgemizde yer alan kurum ve kuruluşların bu proje çağrımızdan haberdar olmasını amaçladık. Ayrıca olgunlaşmış projelerin teknik açıdan uygunluğunun değerlendirilmesinin yapılmasına yönelik "Teknik Yardım Masası Hizmeti" halen devam etmektedir. "Ajansımızın 2018 Yılı Mali Destek Programı kapsamında proje sunacaklar için son başvuru tarihinin elektronik olarak 29 Mart 2018, matbu olarak ise 5 Nisan 2018" olduğunu ve ilgili kurum ve kuruluşlardan bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler beklediğimizi özellikle belirtmek istiyoruz.

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar