MEVKA 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI’NA BAŞVURULAR 29 MART 2018’DE SONA ERECEK


Mevlana Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Mali Destek Programları çerçevesinde kar amacı güden işletmelere yönelik "Odak Sektörler" ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak da "Küçük Ölçekli Altyapı" başlıkları altında toplam bütçesi 25 Milyon TL olan iki mali destek programı için teklif çağrısına çıkmış bulunmaktadır.  MEVKA bu mali destek programı ile bölgedeki kurum ve kuruluşların mali açıdan desteklenmesini ve sürdürülebilir kalkınmanın devam etmesini amaçlamaktadır.

Odak Sektörler Programı'nın bütçesi 15 Milyon TL olup Konya'da savunma sanayi, tıbbi alet ve cihaz üretimi ve raylı sistemler sektörüne yönelik projeler, Karaman'da ise sektör sınırlaması olmaksızın KOBİ'lerin rekabet güçlerinin iyileştirilmesine yönelik projeler desteklenecektir.

MEVKA aynı zamanda kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak 10 Milyon TL bütçe ile yapım işlerini de içeren Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı'na da çıkmıştır. Program kapsamında bölge için vazgeçilemez iki önemli konu öne çıkmaktadır. Birincisi turizme yönelik doğal, tarihi ve kültürel varlıklarımızın ihtiyacı olan altyapıların geliştirilmesi, ikincisi ise bölge için büyük önem arz eden iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesidir.

Ajans'a proje sunmayı düşünen işletmeler, kurum ve kuruluşlar başvurularını elektronik ortamda en geç 29 Mart 2018 Perşembe günü gece saat 23.59'a kadar yapabilirler. Başvuruların matbu olarak ajansa ulaştırılması için ise son tarih 5 Nisan 2018, Perşembe günü saat 17.00'dir.  

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar