MEVKA, 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMINA YÖNELİK TEKNİK YARDIM MASASI HİZMETİ VERECEK


Mevlana Kalkınma Ajansı, yeni dönem mali destek programları çerçevesinde kar amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak Odak Sektörler Mali Destek Programı ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 25 Milyon TL tutarında hibe desteği programına çıkmıştır.  

Bu kapsamda ajans tarafından, 05.03.2018­ - 09.03.2018 ile 12.03.2018 - 16.03.2018 tarihleri arasında potansiyel başvuru sahiplerinin olgunlaşmış projeleri ile ilgili soru ve sorunlarını gidermek amacıyla ücretsiz olarak hizmet vermek üzere "Teknik Yardım Masaları" oluşturulmuştur.

Sağlanacak desteğin kapsamı, hazırlanan projelerin niteliğinin kontrolüne ilişkin bir destek olmayıp yalnızca başvuru formu, iş planı ve diğer eklerde anlaşılmayan hususları açıklayıcı ve gerekli belgelerin tamamının yer alıp almadığı ve başvurunun usulüne göre hazırlanıp hazırlanmadığı yönünden destek verici nitelikte olacaktır.

Teknik yardım hizmetinin sunulacağı masalarda 'randevu' sistemi ile çalışılacak olup, randevular, Konya ve ilçeleri için Mevlana Kalkınma Ajansı'nın (0332) 236 3290, Karaman ve ilçeleri için MEVKA Karaman Yatırım Destek Ofisi'nin (0338) 213 0020 telefonlarından alınabilir.

Bu kapsamda proje sunacak potansiyel yararlanıcılara önemle duyurulur.


MEVKA 2018 MDP TEKNİK YARDIM MASASI TABLOSU

İLLER

YARDIM MASASI YERİ

YARDIM MASASI TARİHLERİ

KARAMAN

MEVKA, YATIRIM DESTEK OFİSİ

05.03.2018—09.03.2018

13.03.2018—16.03.2018

ERMENEK BELEDİYESİ

12.03.2018

KONYA

MEVKA HİZMET BİNASI, MERAM

05.03.2018—09.03.2018

12.03.2018—16.03.2018

 

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar