Kadın Girişimciliği Destekleme Programı Konya’da gerçekleştirildi.


Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye'de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi Projesi "Kadın Girişimciliği Destekleme Programı" Konya'da gerçekleştirildi. 

Programa katılan Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah KELEŞ yaptığı konuşmada, "Kadınların istihdamı, ilin ürettiği katma değerden refah seviyesine kadar birçok alanı doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle ILO ile birlikte gerçekleştirdiğimiz "Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye'de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi Projesi" oldukça önemlidir. Günümüz dünyasında işgücü piyasası dinamik, değişken ve sürekli kendini yenileyen bir yapıya sahiptir. Bu sebeple nitelikli istihdamı artırıcı ve işsizliği kabul edilebilir düzeye indirecek projeler devreye girmektedir. Konya Çalışma ve İş Kurumu olarak kadınların işgücü piyasasındaki istihdamını artırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi. 

İl Müdürlüğümüzde görevli İş ve Meslek Danışmanlarınca Girişimcilik ve İşbaşı Eğitim Programı hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar