Eskil Belediyesi O Kültür Merkezi’ni Açık Artırma Usulüyle Kiraya Verecek


Eskil Belediyesi'nce içerisinde düğün salonu, halı saha, yüzme havuzu, kafeterya, Suni gölet, mesire alanları ve çocuk oyun parklarının bulunduğu, Şehit Polis Azam Güdendede Kültür Merkezi ihaleye çıkıyor.
Mülkiyeti Eskil Belediyesi'ne ait 19 Bin m² yüz ölçümüne sahip çevre düzenlemesi ve yeşil alan çalışması yapılmış içerisinde 1 adet 800 m² Düğün Salonu, soyunma odasıyla birlikte 1 adet yüzme havuzu, 1 adet Süs havuzu, idari binasıyla birlikte 1 adet Sentetik Çim Saha ve 1 adet kafeterya  binası bulunan merkez 09 Şubat 2018 Cuma günü saat 14.00'de Eskil Belediyesi'nde gerçekleşecek olan açık arttırma usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecek.

Konuya ilişkin Eskil Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada,

İlçemizde Eskil'in gelişime en açık bölgelerinin başında gelen Yatılı Bölge Okulu yakınına, halkımızın ihtiyaç, istek ve talepleri doğrultusunda yapılan kültür merkezimiz 10 seneliğine kiraya verilecektir.
09 Şubat Cuma günü saat 13.30'a kadar bir dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeleri de dilekçeye eklemek suretiyle, ihale komisyonuna müracaat edeceklerdir.

İhaleye Katılabilmek için istenilen belgeler

1)Geçici teminatın yatırıldığına dair belge
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi
3) Tebligata esas adres belgesi
4) Gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, bu kişiler adına teklifte bulunacak kişileri vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noterden tasdikli imza sürküsü/beyannamelerini başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir.
5) Şartname satın alma makbuzu
6) Belediyemize borcu olmadığına dair yazılı belge
7) Kiralama ihalesine ait şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde fen işleri müdürlüğünde görülebilir ihaleye katılacak olanlar her bir taşınmaz için 100,00 TL mukabilinde Fen İşleri müdürlüğünden satın alabilir.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar