KTO Karataylılara Jeotermal Enerji Teknik Gezi


Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından, Aydın'da yer alan Efeler Jeotermal Enerji Santrali'ne ve Maren Jeotermal Enerji Santrali'ne, ardından Denizli'de yer alan Zorlu Enerji'ye ait olan Kızıldere II Jeotermal Santrali'ne 15-16 Kasım 2017 tarihleri arasında teknik bir gezi düzenlendi. Gezi, Makine Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencilerinden, bitirme projesi kapsamında "Laboratuvar Ölçekli Organik Rankine Çevrimi Sistemi Analizi, Üretimi ve Test Edilmesi" üzerinde çalışan sekiz öğrencinin ve bitirme projesi danışmanı Yrd. Doç. Dr. Remzi ŞAHİN ile proje asistanı Arş. Gör. Sadık ATA'nın katılımıyla gerçekleşti.

Düzenlenen teknik gezi ile üzerinde çalıştıkları konunun uygulama sahası hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı bulan öğrenciler, ORC teknolojisinin üç farklı uygulama alanını; Termodinamik, Uygulamalı Termodinamik ve Termik Santraller dersleri ile sahip oldukları teorik bilgiyi pratikle birleştirme imkânına sahip oldular. Sistemin teorik analizi konusunu tamamlayan öğrenciler, teknik gezi ile üzerinde çalışacakları deneysel sistemin tasarımı ve imalatı ile ilgili detaylı bilgi aldılar.

Öğrenciler, Aydın'da Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin en büyük jeotermal santrali olan Efeler Jeotermal Enerji Santrali'nde, hem jeotermal santralin önemi hakkında hem de üzerinde çalıştıkları ORC teknolojisi hakkında detaylı bilgi aldılar.  Ardından da yine Aydın'da yer alan Maren Jeotermal Santrali'ni ziyaret ettiler. Bu ziyaretlerinde, jeotermal santral sahası içinde yer alan tüm bileşenlerin sahip oldukları sıcaklık, basınç gibi değerlerin izlenebildiği kontrol odalarını inceleme imkânı buldular. Bu kontrol odalarında çalışan mühendislerden, kendi tasarlayacakları sistem bileşenlerinin değerleri konusunda görüş alma imkânına sahip oldular. Aydın'da yer alan iki santralde de çevrimde yer alan iş akışkanının pentan olduğu ve bu akışkanın kullanımının avantaj ve dezavantajlarını öğrendiler. Öğrenciler, teknik gezinin ikinci gününde Denizli'de yer alan Kızıldere II Jeotermal Santrali'ne ziyarette bulundular. Böylece Aydın'da yer alan iki santralden daha farklı bir teknolojiye sahip olan jeotermal santralin çalışma prensibini sahada gördüler.

Yapılan teknik gezi ile üç farklı jeotermal enerji santrali ziyaret eden KTO Karataylılar yenilenebilir enerji kaynakları arasında jeotermal enerjinin yeri ve Türkiye açısından önemi konusunda bilgi sahibi oldular. Ayrıca öğrenciler, teknik gezi kapsamında, Organik Rankine Çevrimi teknolojisinin Jeotermal Santraldeki uygulamasını görüp, sistemin çalışma prensibini, sistemin bileşenleri arasındaki ilişkiyi sahada görme fırsatı da buldular. Bu açıdan, teknik gezi bitirme projesi olarak "Laboratuvar Ölçekli Organik Rankine Çevrimi Sistemi Analizi, Üretimi ve Test Edilmesi" konusu üzerinde çalışan öğrenciler için son derece faydalı olmuş, üzerinde çalıştıkları deneysel sistem konusunda ilerlemelerine katkı sağlanmıştır.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar