UZMANLAR KONYALI KOBİ’LERE FİNANSAL KİRALAMAYI (LEASING) ANLATTI


Finansal Kurumlar Birliği koordinasyonuyla yürütülen "Leasing ve Kobiler-Birlikte Güçlü Yarınlara" buluşmalarının üçüncüsü Konya'da yapıldı. Konya ekonomisinin yapıtaşları KOBİ'ler, ticari faaliyetlerinde kendilerini finansal olarak büyük oranda rahatlatacak Finansal Kiralama (Leasing) hakkında uzmanlardan bilgi aldılar.

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, BDDK Baş Murakıbı Onur Biçer, Finansal Kurumlar Birliği Genel Sekreteri Ahmet Candan, Finansal Kurumlar Birliği Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ünal Gökmen'in konuşmacı olarak yer aldığı KTO Karatay Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, "Finansal Kiralama (Leasing) nedir?", "Nasıl kullanılır?", "Kobi'lere sağladığı avantajlar nelerdir?" gibi yerel işletme sahiplerinin merak ettiği birçok soru yanıt buldu.

"Leasing ve Kobiler-Birlikte Güçlü Yarınlara" buluşmasında konuşan Finansal Kurumlar Birliği Genel Sekreteri Ahmet Candan "Finansal Kurumlar Birliği KOBİ'lerin en önemli sorunları arasında yer alan 'öz kaynak yetersizliği ve krediye erişim' konularında farkındalık oluşturarak, rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması ve büyüme ve dış pazarlara erişiminin sağlanmasına yönelik destek olmak amacıyla ciddi çalışmalar yapmakta. Bizler Finansal Kurumlar Birliği olarak öncelikle, Türkiye'deki finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve üyelerimizce sağlanan alternatif finansman olanaklarının kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Buradaki önceliğimiz elbette, ekonomimizin dinamosu konumunda olan KOBİ'lerimize destek olmak" dedi.

Buluşmada konuşma yapan BDDK Başmurakıbı Onur Biçer de "Finansal kiralama sektörü, bankacılık sektörünün yüzde 2,5'i ve banka dışı mali sektörün de yüzde 42'sine tekabül ediyor. Bu anlamda gerek finansal gerekse reel sektörün sorunlarını yerinde dinlemek, gelecekteki düzenlemeler açısından oldukça faydalı sonuçlar verecektir." ifadelerine yer verdi.

"Leasing ve Kobiler-Birlikte Güçlü Yarınlara" buluşmasında Konyalı yerel işletmelerle bir araya gelen FKB Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ünal Gökmen Konya özelinde değerlendirme yaparak sözlerine başlarken, leasing sektörüne bakıldığında toplam alacakların yaklaşık 916 milyon TL'si Konya yerleşik işletmelerden geliyor, diyerek şunları söyledi: "Bu tutar toplam alacakların yüzde 2,1'ine karşılık gelmekte. Konya, alacakları bakımından 7. sırada yer alırken banka kredilerinin il bazında dağılımda yüzde 1,9 ile 8'nci sırada. Bu oranlara bakıldığında Konya yatırım ve üretim şehri olduğu görülüyor. Konya leasing sektörüne bakıldığında ise bu sektörün yüzde 32'sinin makine finansmanından, yüzde 12'sinin tarım finansmanına, yüzde 11'inin metal işleme alanından geldiği görülüyor. Yani bu tabloya bakıldığında Konya'da finansal kiralamanın üretim ve yatırıma yönelik kullanıldığı görülüyor."

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ise buluşmada gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Finansal kiralama, İslami finansman metotları içinde yer almaktadır. 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ekonomik gelişmesine bakıldığında Konya'nın referansının gittikçe iyileştiğini rahatlıkla görebiliriz. Bu iyileşmede KOBİ'lerin büyük bir rolü olduğu da bir o kadar aşikârdır. Ancak KOBİ'lerin de zaman zaman finansmana hızlı ve ucuz ulaşamamaktan yakındığını gözlemlemek mümkün oluyor. Bizlerin de üzerimize düşen görevi yerine getirirken bu noktayı da aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor." dedi.

Konya Ticaret Borsası Yön. Kur. Bşk. Hüseyin Çelik ise şu ifadelere yer verdi: "Konya'nın leasing payı yüzde 11. Bu anlamda Konya'nın üretimin ve ticaretin kalbi olduğunu bir kez daha görüyoruz. Tarımsal üretimin yapıldığı bu şehirde makineleşmenin de son derece önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye sıralamasında tarımsal üretimde birinci sıradayız. 2,2 milyon hektar tarım arazisinde 660 bin hektarda sulu tarım yapıyoruz. Hayvancılıkta da lideriz."

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de Konya'nın son yıllarda sanayileşme ve refah seviyesinde inanılmaz mesafe katettiğini söylerken "Son 4 yılda 80 fabrika açıldı. Yeni yatırımlar da yolda 5. OSB ile bu yeni yatırımcıların da finansmana hızlı ve ucuz ulaşması gerekiyor. Yeni yatırımcıların, Finansal Kiralama modeline ulaşmaları oldukça önemli." ifadelerine yer verdi.

KOBİ'ler, finans kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerin yoğun katılım sağladığı program soru – cevap kısmının ardından sona erdi.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar