GÜNDELİKÇİLER “KAYITLI ÇALIŞIYORUM, YARINIMI GÜVENCE ALTINA ALIYORUM” PANELİ İLE BİLGİLENDİRİLDİ


​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı–Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ HİBE PROGRAMI II kapsamında Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından kayıt dışı istihdamın azaltılmasına yönelik hazırlanan ''ZAMAN KUMBARASI'' projesi çeşitli etkinlikler çerçevesinde uygulanmaya devam etmektedir.

Projenin ana hedefi; kayıt dışı istihdamın azaltılması amacıyla Karaman ilindeki gündelikçilerin ( tarım, çocuk/yaşlı bakımı, apartman hizmetleri, temizlik hizmetleri, hamallık, bahçıvanlık, vs.) bilgilendirilmesi ve yerelden ulusala mantığıyla Türkiye'de kayıtlı çalışmayı teşvik etmektir. Bu ana hedef doğrultusunda gerçekleştirilecek olan farkındalık çalışmaları kapsamında, üçüncü faaliyet kayıt dışı çalışma potansiyeline sahip hedef kitleye yönelik olarak "Kayıtlı Çalışıyorum, Yarınımı Güvence Altına Alıyorum" paneli adı altında 31 Ocak 2017 Salı günü Saat 10.30'da Kent Otel'de gerçekleştirildi. Panelde moderatör olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Arş. Gör. İsa GÜNEŞ "Kayıt Dışı İstihdamın Mikro ve Makro Etkileri" konulu sunumunu gerçekleştirdi.  SGK Karaman İl Müdürlüğü'nden Sosyal Güvenlik Denetmeni Ömer ÇELEBİ, Kayıt dışı istihdamla mücadelede SGK çalışmalarını anlattı. İŞKUR'dan İş Gücü Piyasası Analisti Boratav Ersin GÜLEÇ de "Kayıtlı İstihdamı Artırıcı Faaliyetler" başlıklı sunumunda İŞKUR'un çalışmalarından bahsetti. Panel, katılımcıların sorularına verilen cevapların ardından panelistlere teşekkür sertifikası sunulması ile sona erdi.

Gerçekleştirilen panelin ardından Zaman Kumbarası Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman da proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdikleri panellerle kayıt dışı olarak gündelik işlerde çalışan işçilerin ve onlara ulaşma noktasındaki kanaat önderlerinin kayıt dışı istihdam konusunda bilinçlendirildiğini ve bu konuda farkındalığın oluştuğunu ifade ederek, çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi. Akman ayrıca, kayıt dışı istihdam konusunun pek çok kesime zararının olduğunu özellikle vurgulayarak, bu sorunun çözümü noktasında herkese sorumlulukların düştüğünü ifade etti.          

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar