Konya’da Girişimcilik ve Yenilik masaya yatırıldı


​KOP İdaresi bölgenin gelişimine yön verecek yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Kalkınma Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi Odak Grup Toplantısının sonuncusu Konya'da yapıldı.

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'tan oluşan KOP Bölgesinin salt tarım odaklı kalkınması yerine bölge illerinde yapılan ekonomik yapı analizlerine göre bölgenin tarihi ve sosyal birikimi, turizm potansiyeli, sanayi altyapısı, yenilenebilir enerji kaynakları ve potansiyeli gibi güçlü yönleri ve fırsatlarını etkin bir şekilde değerlendirmeyi amaçlayan Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi Odak Grup Toplantısı Konya'da yapıldı.


Toplantıya, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, Çalışma ve İş Kurumu Konya İl Müdürü Emrah Keleş, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır, Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi İnnopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, Konya Genç MÜSİAD Başkanı Emre Babayiğit, ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sanayiciler ve işadamları katıldı.

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, dünyanın birçok ekonomisinde büyüme ve istihdamın ana kaynağını oluşturan KOBİ'lerin, nitelikli üretim için önemli bir fırsat sunmalarının yanı sıra yenilikçiliğin geliştirilmesi ve yayılmasında etkin rol üstlenerek ülkelerin kalkınma sürecini de doğrudan etkilediklerini belirtti.

 

"Bölgenin ihtiyacına göre hareket ediyoruz"

Girişimcilik konusunun son yıllarda tüm dünyada en çok konuşulan ve en fazla önem atfedilen konuların başında geldiğine değinen Başkan Bostancı, "Yapılan birçok araştırmada ekonomik büyüme ile girişimcilik arasında pozitif bir ilişki olduğu ve istihdam artışının önemli bir kısmının yenilikçi girişimler tarafından sağlandığı bilinmektedir. Rekabetçiliğin artmasında, yeni teknoloji üretiminde, işsizliğin, yoksulluğun ve Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasında, beşeri ve sosyal sermaye düzeyinin artırılmasında önemli etkileri bulunan girişimcilik ve yenilik konusu uzun zamandır da Başkanlığımızın da gündemindedir. Bu bağlamda Kalkınma Bakanlığımız ile yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Bölgemize yönelik yapılacak planlamaların doğru alanlara yönlendirilebilmesi adına bu kapsamlı araştırma projesini hayata geçiriyoruz. Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi ile KOP Bölgesinin sanayi durumunu ve sorunlarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyacağız. KOP Eylem Planı kapsamında sanayi alanında yapılacak teşvik ve desteklere uygun modellerin geliştirilmesi sağlanarak girişimcilik, yenilik, Ar-Ge, Üniversite-Sanayi işbirliği karnesi doğrultusunda benzer bölge veya illerle karşılaştırmasını yapacağız. Girişim yapılabilecek fırsat alanları belirlenerek bu alanlara yatırım yapılmasına yönelik gelecek stratejilerinin oluşturulması ve KOBİ'lerin özelliklede mikro işletmelerin büyümelerinin önündeki bürokratik, ekonomik, sosyal ve kültürel engellerin ölçeksel, sektörel ve il düzeyinde belirlenmesi ve bunların giderilmesine yönelik strateji ve politika tedbirlerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

 

"Herkes çalışan olmamalı"

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman bir toplumda, bir ülkede herkesin çalışan olmasının mümkün olmadığını belirterek, "Önemli ölçüde bir miktarının da girişimci olması lazım ki, daha geniş kapsamlı kitlelerinde onların yanında çalışan olması gerekiyor. Girişimci olmadan biz iş bulamayız, istihdam sorununu halledemeyiz. Özellikle üniversite son sınıfındaki öğrencilere özellikle tavsiyem; içinizdeki 100 kişiden 5-10 taneniz belki daha fazlanız çalışan olmak yerine girişimci olmayı hedefine koymuş olması gerekiyor ki, diğer 90 kişiye gelecekte iş bulunabilsin" dedi.

 

"KOP çok önemli"

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise girişimcilikte özel sektörün payının çok büyük olduğunu belirttiği konuşmasında Türkiye gibi özel sektör kaynaklarının sınırlı olduğu ülkelerde, sermayenin dışa bağımlı olduğu durumlarda ise devletin devrede olması gerektiğini ve bunu Türkiye Cumhuriyeti devletinin fazlasıyla yerine getirdiğini hatırlatarak konuşmasını şöyle tamamladı; "Gerek ARGE faaliyetlerine gerek destekleme ve araştırma fonları azımsanmayacak rakamlardır. Konya Ovası Projesi çok önemli, KOP Başkanlığı önemli. Çünkü lider sürüklerse doğu toplumları yürüyor. Bu nedenle bizler sizler, birer kurumun başında olanlar olarak hepimiz sorumluyuz. Bizim planlı hareket etmemiz gerekiyor. İşte bu toplantı da bunun için önemli. Batıda işi sistemler doğuda ise liderler yürütüyor."

 

Konuşmaların ardından alanında uzman akademisyenler tarafından sunumlar, 5 grup halinde  odak toplantıları yapıldı.

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar