Konya Ticaret Odası (KTO) Konya Ekonomi Raporu’nu yayınladı.


​Yıllık olarak yayınlanan raporda Konya, Türkiye ve Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve gelecek beklentileri ile Konya'nın sosyo-ekonomik verileri yer alıyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) "Konya Ekonomi Raporu 2015"i yayınladı. Yıllık olarak hazırlanan ve ilk ikisi otoriteler tarafından takdirle karşılanan çalışmanın üçüncüsünde Konya'nın sosyo-ekonomik durumu; "Demografik Yapı ve Sosyal Kalkınma", "Makroekonomik Göstergeler", "Ulaşım ve Haberleşme", "Konya'nın Projeleri", "Konya Yaşam Endeksi" başlıkları altında inceleniyor. Konya Ekonomi Raporu, Türkiye çapında yüzlerce kurum ve kuruluştan alınan veriler derlenerek; nüfus, eğitim, kültür-sanat, turizm, hayvancılık, tarım, enerji, dış ticaret, iletişim, ulaşım, istihdam, sağlık, yatırımlar ve ekonomi alanlarında Konya ve Türkiye karşılaştırmaları yapılarak hazırlandı.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Konya Ticaret Odası şehrimiz ve ülkemizin bilim ve kültür hayatına hizmet etme misyonunu eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, ülkemizin en önemli sanayi ve ticarette merkez şehri olan Konya'nın sosyo-ekonomik hayatına ışık tutacak 'Konya Ekonomi Raporu 2015' adlı çalışmayı kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu çalışma ile büyük hedefleri olan Konya'nın sosyo-ekonomik fotoğrafını çekerek, şehrimizin ve ülkemizin ileriye dönük stratejilerine temel oluşturacağını düşünüyoruz. Dünya, Türkiye ve Konya ekonomilerinin değerlendirilmesi ve gelecek beklentilerine dair öngörülerimizin yer aldığı bu çalışmamız kaynak eser niteliği taşıyacak ve gelecek yıllarda Konya ekonomisinin gelişim sürecini yansıtacak bir arşiv olacaktır. Çalışmamıza katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyor, çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Nüfus bakımından Türkiye'nin 7. büyük ili olan Konya'nın nüfusu, 2 milyon 130 bin 544'dür. 2014 yılı verilerine göre 2 milyon 108 bin 808 olan nüfus, 2015 yılında %1 oranında artış göstermiştir.

     Konya'da yükseköğretimde 2 devlet, 2 vakıf üniversitesi faaliyet göstermektedir. 2015 yılı itibariyle öğrenci sayıları en fazla illerin başında, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir gelmektedir. Konya, 236.707 öğrenci sayısı ile ilk üç ilin ardından dördüncü sırada yer almaktadır.

     2015 yılında Konya'ya gelen turist sayısı 487.670 kişi iken Konya'da konaklayan turist sayısı ise 641.230 kişi olmuştur. İstatistiklere göre Konya'ya giriş yapan ve konaklayan turistlerin çoğunluğunu yerli turistler oluşturmaktadır. 2015 yılında Konya'ya gelen yerli turist sayısı 368.764, yabancı turist sayısı ise 118.906 olmuştur.

     2015 yılında en çok ziyaret edilen müze 3,46 milyon ile İstanbul Ayasofya Müzesi'dir. Ayasofya Müzesinin ardından ikinci sırada 3,25 milyon ile İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi ve 2,5 milyon ziyaretçi sayısı ile Konya Mevlana Müzesi gelmektedir.

     İlimizin yüzölçümü 38.873 km² 'dir. Yüzölçümü ile yurdumuzun en geniş arazi varlığına sahip ili olup 19.278.540 dekar alanda tarım yapılmaktadır. İşlenen tarım alanı Konya'nın toplam alanının %67,7'sini oluşturmaktadır. Konya'da mevcut su potansiyeline göre sulanabilir arazi miktarı 1.652.762 hektar olup, halen 595.059 hektar arazi sulanmaktadır.

     Konya geçtiğimiz yıla göre toplam tarımsal alan, tahıl ürünleri ve diğer bitkisel ürünler alanı ve nadas alanı bakımından ülkemizde birinci sıradaki yerini korumuştur. Konya'da ekilen alan 13.054.000 dekardır ve Türkiye'deki ekili alanların %8,29'unu oluşturmaktadır.

     Konya, sahip olduğu 9 adet organize sanayi bölgesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli 19 küçük sanayi sitesi, il merkezinde yer alan 15 küçük sanayi sitesi, Konya iline bağlı ilçelerde yer alan 11 küçük sanayi sitesi ve 14 özel sanayi sitesi ile Türkiye ekonomisinin istihdam ve sanayi yükünü sırtlayan illerden bir tanesidir.

     Konya, metal işleme alanında Türkiye pazarının %45'ine sahiptir. Traktörlerde kullanılan parçaların % 90'nı ve tarım makinalarında kullanılan parçaların % 100'ünü üretebilmekte ve bu alanda Türkiye pazarının % 65'ini elinde bulundurmaktadır. Otomotiv Yan Sanayi sektöründe, birçok marka modelin %70'den fazla parça ve ekipmanı Konya'da üretilmektedir.

     Türkiye tahıl üretiminin % 10'unu Konya karşılamaktadır. Bununla birlikte Konya'da çikolata ve şekerleme sektörü oldukça ilerlemiş durumdadır.

     Konya'da metal döküm sanayi sektöründe 450 firma yılda 250.000 ton kapasiteyle üretim yapmaktadır. Bu da Türkiye'deki metal döküm üretiminin % 18'ine tekabül etmektedir. Yılda yaklaşık 15 milyon çift ayakkabı üretimi ile Konya, Türkiye pazarının %15'ini tek başına karşılamaktadır.

     2002-2015 döneminde Türkiye'nin dış ticaret hacmi 3 katına çıkarken, Konya'nın dış ticaret hacmi aynı dönemde Türkiye'ye oranla iki kat daha fazla artarak 6 katına ulaşmıştır. Nitekim 2002 yılında 292 milyon dolar olan Konya dış ticaret hacmi, 2015 yılında 2,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Bu gelişmenin bir yansıması olarak Konya dış ticaret hacmi 2002 yılında Türkiye dış ticaret hacminin binde 3'ünü oluştururken, 2015 yılında yüzde 1'lik değere yaklaşmıştır.

     2015 Türkiye ihracat ortalaması yüzde 11,6 düşerken Konya yüzde 9,1 kayıp yaşadı. Türkiye gibi Konya da tüm olumsuzluklara rağmen beklentilerin üzerinde bir ihracat rakamına ulaşmıştır. Aktif ihracat yapısı ile dünyanın 170 ülkesine ulaşan Konya 2016'nın hedefi, kayıplarını telafi ederek, 2016'da 1,6 – 1,7 milyar dolar bandında ihracata ulaşmaktır.

     Konya'nın merkezi yönetim bütçesi verilerine yıllara göre bakıldığında sürekli artış olduğu görülmektedir. Son beş yıla bakıldığında Konya'nın gelirleri %62, giderleri ise %81 oranında arttığı gözlemlenmektedir. Son 10 yıllık dönemde Konya'da merkezi yönetim bütçesi açısından gelirlerin giderleri karşılama oranı, 2006 yılında bu yana sürekli düşmektedir. 2006 yılında bir birimlik gidere karşılık 0,72 gelir sağlanırken 2015 yılında 0,57 gelir elde edilmiştir. Burada etkili olan faktör ise giderlerin gelirlerden daha fazla artmasıdır.

   

     Konya Ekonomi Raporu'nun tamamına www.kto.org.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar