Öztürk, “Torba Yasa” ile ticaret sicili işlemlerine kolaylık getirildiğini söyledi.


​Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Torba Yasa" ile ticaret sicili işlemlerine kolaylık getirildiğini söyledi. Başkan Öztürk, "Üyelerimizin iş ve zaman kaybı yaşamasına neden olan uygulamalar taleplerimiz doğrultusunda düzeltilmiştir" dedi.

Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Ticaret Sicili Müdürlüğü işlemlerinde bazı düzenlemeler yapıldı.

Torba Yasa'yı değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk "Ticaret odaları bünyesinde hizmet veren ticaret sicil müdürlüklerinin aldıkları harçların vergi daireleri veznelerine yatırılması zorunluluğu kaldırılarak oda vezneleri aracılığı ile tahsilatına başlanacaktır. Şirket ana sözleşmelerinin onyalatılmasında Noter şartı kaldırılarak Ticaret Sicili Müdürlüklerinde imzalanması yeterli olacaktır. Ticaret Sicili Müdürlüğümüzce vergi dairesine yapılan şirket kuruluş bildiriminin elektronik ortamda da yapılabilmesine imkân tanınmıştır. Tüm bu uygulamalar, üyelerimizin iş ve zaman kaybını ortadan kaldıracaktır. Taleplerimiz doğrultusunda torba yasa ile getirilen düzenlemeler, ticaret sicili işlemlerine kolaylık sağlayacaktır. Üyelerimizin lehine uygulamalar içeren torba yasa dolayısıyla başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız olmak üzere Hükümetimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Konya Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ticaret Sicili işlemlerinde yapılan bazı düzenlemeler şu şekilde belirtilmiştir:

"Müdürlüğümüzce, Vergi Dairesine yapılan şirket kuruluş bildiriminin yazılı olarak yapılabileceği gibi Müdürlüğümüz tarafından elektronik ortamda da yapılabilmesine olanak tanınmıştır. Şirketlere ait hisse devir işlemlerinden alınan ticaret sicil harcı kaldırılmıştır. Ticaret sicili işlemlerine ilişkin harçların, ticaret odaları tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilebilmesine yetki verilmiş olup; Maliye Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler sonucunda yalnızca ticaret sicil harcı kaleminin Odamız veznesi aracılığı ile tahsilatına başlanacaktır. Şahıs firması (gerçek kişi) kuruluş işlemlerinde ve gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişi, ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, noter onayı aranmaksızın ticaret sicili müdürü veya müdür yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verebilir şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Şirket sözleşmesinin (ana sözleşmenin) noterden onaylatılabileceği gibi, ticaret sicili müdürü veya müdür yardımcısı huzurunda imzalanmasının yeterli olacağı, ayrıca noter onayı şartı aranmayacağı, ticaret sicili müdürlüğünce ilgili evrakın sureti saklanarak tescil ve ilanının yapılacağı, şeklinde düzenleme yapılmıştır. Tür değişikliği işlemlerinde;  kurucuların şirket sözleşmesini imzalamalarına gerek olmadığına, tür değişikliği işlemlerinde; tür değiştirme planı ile birlikte yeni türün şirket sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulacağına, şirketlerin ve kooperatiflerin tasfiye süresinin 6 aya düşürüleceğine, dair düzenlemeler yapılmıştır. Şirket kuruluşlarında ortakların tamamının imzalaması gereken ve müdürlüğümüze verilen 'Kurucular Beyanı' isimli belge kaldırılmıştır."

Açıklamada, konuyla ilgili kto.org.tr internet adresinden veya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün (0332) 221 5242 – 221 5244 - 221 5247 numaralı telefonlarından detaylı bilgi alınabileceği bildirildi.

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar