KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Konya ekonomisinin Şubat-2015 verilerini değerlendirdi.


​Konya Ticaret Odası (KTO), 2015 yılı Şubat ayı Konya Ekonomik Göstergeleri Bülteni'ni yayınladı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ekonomik Göstergeleri Bülteni'nde yer alan Konya ekonomisinin Şubat-2015 verilerini değerlendirdi.

Başkan Öztürk, 2015 yılına yükselerek giren Konya Perakende Güven Endeksi'nin (KOPE), Şubat ayında da yükseldiğini söyleyerek "Şubat 2015'te TEPE -7,3 değerini alırken, KOPE 4,7 puan değerini aldı. KOPE, geçen yılın aynı dönemine göre 8,3 puan yükselirken, TEPE ise 0,5 puan düştü. KOPE, bir önceki aya göre ise 3,2 puan yükseldi. Konya perakendesi, şubat ayında Türkiye genelinden ve AB-28'den daha iyi bir değer aldı. Şubat ayında en iyi performansı bakkal, market ve büyük mağazalar sektörü gösterdi. Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri sektöründe ise geçen yıla göre düşüş yaşandı. Şubat 2015'te Konya'da faaliyet gösteren perakendecilerin yüzde 50'si önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, işlerinde kötüleşme bekleyenlerin oranı yüzde 19,3 düzeyinde oldu." dedi.

Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi'ni değerlendiren Başkan Öztürk, "2015 yılına yükselerek giren endeks, Şubat 2015'te de yükselmeye devam etti. Endeks bir önceki aya göre 0,9 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 7,4 puan artarak 7,3 puan değerini aldı. Türkiye genelini temsil eden hizmetler sektörü güven endeksi Şubat 2015'te bir önceki aya göre 5 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,8 puan yükselerek -0,2 puan değerini aldı. AB-28'i temsil eden endeks ise Şubat 2015'te bir önceki aya göre 0,1 puan yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,2 puan düşerek 6,2 puan değerini aldı. Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Şubat ayında Türkiye'den ve AB-28'den daha iyi performans sergiledi. Şubat ayında Konya'da hizmetler sektörüne alt sektörler itibariyle bakıldığında finansal hizmetler sektörü en iyi performansı gösteren sektör oldu. Bu sektörü "eğitim", "oteller ve restoranlar", "yayımcılık faaliyetleri" ve "hizmet faaliyetleri" sektörleri takip etti. "Sağlık işleri ve sosyal hizmetler", "ulaştırma hizmetleri" ve "danışmanlık faaliyetleri" sektörlerinde geçen yıla göre düşüş yaşandı. "Danışmanlık faaliyetleri" sektörü geçen yıla göre en fazla düşüş yaşanan sektör oldu. Şubat ayında hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüzde 24,7'si faaliyetlerini kısıtlayan temel etmenin finansal kısıtlar olduğunu dile getirmiştir. Firmaların yüzde 19,4'ü talep yetersizliğinin, yüzde 4,3'ü işgücü eksikliğinin ve yüzde 2'si materyal veya ekipman eksikliğinin faaliyetlerini kısıtladığını vurgulamıştır. Faaliyetlerini kısıtlayan hiçbir şeyin olmadığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 27,8 oldu" şeklinde konuştu.

Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi değerlendirmesinde, Endeksin geçen aya göre yükseldiğini ifade eden Öztürk, "2015 yılına düşerek giren Endeks, Şubat 2015'te bir önceki aya göre 8 puan artarak, geçen yılın aynı dönemine göre 14,8 puan düşerek -8,3 puan değerini aldı. Türkiye genelini temsil eden inşaat sektörü güven endeksi Şubat 2015'te bir önceki aya göre 6,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 3,7 puan yükselerek -12,5 puan değerini aldı. AB-28'de inşaat sektörü güven endeksi ise -21,2 puan değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi; geçen yıla göre Konya'da düşerken, Türkiye genelinde ve AB-28'de yükseldi. Konya inşaat sektörü güven endeksi Şubat 2015'te hem Türkiye genelinden hem de AB-28'den daha yüksek değer aldı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüzde 36'sı hava şartlarının, yüzde 22'si talep yetersizliğinin, yüzde 15,5'i finansal kısıtların, yüzde 10,5'i işgücü eksikliğinin, yüzde 6'sı materyal veya ekipman eksikliğinin ve yüzde 2'si diğer faktörlerin faaliyetlerini kısıtladığını vurgulamıştır. Faaliyetlerin kısıtlayan herhangi bir etken olmadığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 8'dir" dedi.

Bültenin tamamına Konya Ticaret Odası'nın internet adresi www.kto.org.tr'den ulaşabileceği belirtildi.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar