Panko Birlikten TGDF'ye Zor Soru

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaptığı basın toplantısında gıda piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren ve ekmeğe %30 zammın yolda olduğunu belirterek bunun suçlusu olarak çiftçiyi ilan eden Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Başkanı Şemsi Kopuz’a Pankobirlik’ten cevap geldi.

Kopuz yaptığı basın toplantısında çiftçinin iklimi bahane ederek elindeki ürünü stokladığını, spekülatörlük yaptığını iddia ederek üreticinin haram para kazanmaya çalıştığını söylemişti. Konuşmasında “biz çiftçiyi milletin efendisi bilirdik, şimdi köylü, üretici, müstahsil spekülatörlerin efendisi olmuş” diyen Kopuz, “iklim bahane para şahane” diyerek çiftçinin stokçuluk yaparak kıtlık algısı oluşturmaya çalıştığını iddia etmiş ve üreticiyi haram para kazanmaya çalışmakla suçlamıştı.

Kopuz’un bu açıklamalarına ilk tepki Pankobirlik’ten geldi. Kopuz’un çiftçiyi hedef alan beyanlarının zırva olarak değerlendirildiği açıklamada, “İklim bahane para şahane” diyerek çiftçiyi suçlayanlara, spekülatörlük ve stokçuluk ithamını üreticiye yöneltenlere, vurguncu suçlamasıyla muhatap olanların da “o zaman para niye sizde” diye sormak hakkıdır, denildi.

Milyonlarca çiftçiyi vurgunculukla suçlayan Kopuz’dan özür beklendiği belirtilen Pankobirlik açıklamasının tam metni şu şekilde;

Türk Çiftçisi Bu İthamları Hak Etmiyor

TGDF’nin Açıklamasını Kınıyor, Özür Bekliyoruz

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz’un ülke gerçeklerinden uzak ve akıl dışı ithamlarla tamamen çiftçileri hedef alan açıklamaları ülkemizin en büyük çiftçi kuruluşlarından birisi olan Birliğimizce de şaşkınlıkla karşılanmıştır.

Bu ülkede yaşayan herkes bilir ki bu ülkenin en vefakâr, en fedakâr kesimi çiftçilerdir. Bu ülkenin kuruluşundan bugüne üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş, getirmeye de devam etmektedir. Sizin dile getirdiğiniz spekülatörlerin stokçuların efendisi, haramzade, fırsatçı gibi ifadeler asla çiftçinin hak ettiği tanımlamalar olmadığı gibi, bahsettiğiniz tanımlamaları hak eden de, yapan da kesinlikle çiftçi değildir.

Keşke çiftçilerimiz piyasa da fiyatı belirleyebilselerdi, keşke esnafa, tefeciye, toptancıya borçlanmayıp ürününü yok pahasına satmasalardı. Keşke pazarlık gücünü kullanabilseler, ürünlerini depolayıp, iyi fiyatı yakaladıklarında pazara sunabilselerdi. Keşke bunları yapabilmek için kooperatifler kurup, örgütlenebilselerdi.

Böyle bir yapıyı sizlerin de desteklemesi gerekirken aksine çiftçiyi kurban ederek otellerin lüks salonlarında devletin çiftçi üzerinde gücünü göstermesini talep ediyorsunuz. Daha çok kâr için yapacağınız zamların günahını şimdiden çiftçiye ve onun birliklerine yüklemeye çalışıyorsunuz.

Milli gelirden payına ülke ortalamasının 3’te biri düştüğü halde dilinden şükrü düşürmeyen milyonlarca çiftçiyi spekülatörlükle, stokçulukla itham etmek, milyonlarca insanın tarladaki emeğine saygısızlık ederek onları harama temayül etmekle suçlamak kimsenin hakkı da değildir, haddine de değildir.

“İklim bahane para şahane” diyerek çiftçiyi suçlayanlara, spekülatörlük ve stokçuluk ithamını üreticiye yöneltenlere, vurguncu suçlamasıyla muhatap olanların da “o zaman para niye sizde” diye sormak hakkıdır. Haddi aşan, vicdana sığmayan bu yakışıksız ifadeleri “dervişin fikri ne ise zikri odur” diyerek söyleyenlere iade ediyor, bu haksız ithamlar nedeniyle özür bekliyoruz.

Zırvanın tevil gerektirmeyeceğini belirterek, milyonlarca üreticiyi rencide eden, istiskal eden ve tüketici ile karşı karşıya getirmeyi amaçlayan bu hastalıklı zihniyeti bir üretici kuruluşu olarak kınıyor, Türk köylüsünün onurunun her türlü ticari çıkardan değerli olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Pankobirlik ile TGDF’yi karşı karşıya getiren hadisenin fitili Kopuz’un şu sözleriyle ateşlenmişti "İklim bahane para şahane, çiftçiye milletin, köylü milletin efendisi derler. Ben şimdi buradan şunu söylüyorum. Bu çiftçi, köylü, müstahsil milletin efendisi olmaktan çıkmış spekülatörlerin, stokçuların efendisi olmuştur. Çiftçi ürününü elinde tutuyor, stok yapıyor fiyata yansıtıyor. Mal istiyorsun bekle diyorlar gör diyorlar bu fiyatlar yine yükselecek diyorlar. Ee sanayici burada mağdur.”

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar